Mitt eget Narnia

På äventyr i vardagen

Kan vem som helst få personlig assistans?

Personlig assistans, det handlar om att få hjälp i sin vardag, om det är så att man har ett eller flera funktionshinder.  Men, det som det finns krav på, för att få personlig assistans, det är att det är du måste ha hjälp med ett eller flera av de grundläggande behoven.  Bland grundläggande behov räknas till exempel att äta, klä på och av sig, personlig hygien och kommunikation. Sedan kan det även omfatta annan omvårdnad som kräver specifik kunskap om den assistansberättigade.

En person som har bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan vara berättigade till att ha personliga assistenter som hjälper dem i sin vardag. Om du har det, så kan du söka om att få assistans, hos Försäkringskassan eller sin kommun. Det upp tills att du är 65. Du kan även välja att få hjälp via Ekens Assistans.

Att få hjälp av personliga assistenter

Om det är så att du har behov av att ha en eller flera assistenter som hjälper dig och det mer än 20 timmar per vecka, då är det så att du har rätt assistansersättning från Försäkringskassan. I annat fall ansvarar kommunen för din assistans. Om du blir beviljad personlig assistans från Försäkringskassan så kan du använda det ekonomiska stödet för att anlita ett assistansföretag så som Ekens Assistans.

För att ansöka om personlig assistans så måste du omfattas av LSS, som betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS gäller för den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det gäller även för betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.

19 Apr 2022